Algemene voorwaarden

Offertes

 • Alle prijzen zijn excl. BTW
 • In onze prijzen zijn product-, materiaal-, verplaatsings- en loonkosten inbegrepen.
 • Op zaterdag, zondag & feestdagen wordt er niet gewerkt.
 • Alle ruimtes & vlakken dienen opgeruimd te zijn. Er wordt niet gekuist op onafgeruimde bureau's.
 • De ruiten dienen vóór het wassen door u voldoende bereikbaar te zijn gemaakt, zowel binnen als buiten. Indien dit niet zo is, worden ze niet gereinigd.
 • De offerte is bij ondertekening gelijk aan een overeenkomst tussen beide partijen & dit voor onbepaalde duur. Bij verbreking van de overeenkomst voorzien wij een opzegtermijn van 1 maand.
 • Indien problemen of ontevredenheid over het geleverde werk, gelieve dit per mail te melden, zodat wij de betrokken persoon hierover wel ingelicht kunnen aanspreken.
 • De betaling gebeurd contant.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag zal zonder voorafgaande aanmaning het bedrag van de factuur verhoogd worden met 10% als kostendekking & met een minimum van 25€, zie ook de verkoopsvoorwaarden.

Verkoopsvoorwaarden

 • Alle klachten dienen schriftelijk te worden gedaan binnen de 8 dagen na de levering.
 • Alle facturen zijn betaalbaar in Schriek, ook wanneer er met wissels of kwijtschrift wordt betaald. Contact betaalbaar in Schriek zonder korting.
 • Elke niet op de vervaldag betaalde factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar opbrengen.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag zal zonder voorafgaande aanmaning het bedrag van de factuur worden verhoogd met 10% als kostendekking met een minimum van 25€
 • In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen en het Vredegerecht van Heist o/d Berg bevoegd.